Turning global events into local experiences!

15-16 October 2019, Warsaw
Hotel Courtyard by Marriott

Learn more

22 October 2019, Warsaw
Hotel Courtyard by Marriott

Learn more

1-2 April 2020, Warsaw

Learn more

26-27 February 2020, Warsaw

Learn more

3-4 June 2020, Warsaw

Learn more

Searching for options for a cooperation?
Interested in more information about our events?

CONTACT US
European Conferences United Sp. z o.o.
ul. Ludwinowska 7/16, 30-331 Kraków
info@conferences-united.eu

European Conferences United Sp. z o.o. jest częścią Blue Business Circle, wspólnie z Blue Business Media Sp. z o.o.

European Conferences United Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Ludwinowska 7/16, 30-331 Kraków; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Kraków, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 15 listopada 2002 roku pod numerem KRS 0000132734; NIP 6762228354; kapitał zakładowy 50.000,00 PLN.

© Copyright by European Conferences United Sp. z o.o. 2019