Connecting People to Grow   


European Conferences United powstała w 2002 roku z inicjatywy różnych europejskich interesariuszy, jeszcze przed przystąpieniem nowych państw członkowskich do Unii Europejskiej w maju 2004 roku.


Postawiliśmy sobie kilka celów, które przyczyniają się do wzrostu i rozwoju nowych państw członkowskich, takich jak:


  • Wzbogacanie umiejętności specjalistów najwyższego szczebla, tym samym przyczyniając się do tworzenia dobrych i wartościowych miejsc pracy 
  • Przyciąganie wysokiej jakości inwestycji zagranicznych, które ułatwiają transfer technologii, wiedzy i know-how 
  • Zwiększenie konkurencyjności firm krajowych i umożliwienie im dostępu do innych rynków 


Powyższe cele pozostawały aktualne przez lata, ale dodaliśmy nowy cel:


  • Zachęcanie firm do działania w sposób odpowiedzialny społecznie i ekologicznie

 


Nasza misja:

Razem z naszymi partnerami zmieniamy życie ludzi na lepsze i wygodniejsze, a środowisko na przyjemniejsze i zdrowsze. Wypełniamy naszą misję łącząc ludzi i umożliwiając rozwijanie się firm, karier i całej społeczności.

Koncentracja na ludziach to klucz do sukcesu w biznesie
Dzięki różnorodnym inicjatywom wspierającym rozwój wielu branż w Polsce i za granicą przekonaliśmy się, że epicentrum nowoczesnego biznesu jest konsument, a największym kapitałem organizacji jej pracownicy.


Dążymy do ciągłego doskonalenia ekosystemów biznesowych

Wierzymy, że firmy powinny koncentrować swój rozwój biznesowy na ciągłej poprawie jakości życia oraz zadowolenia zarówno konsumentów, jak i pracowników. Nadrzędnym celem powinno być zapewnienie im wysokiego poziomu komfortu oraz dobrego samopoczucia.

Zachęcanie do rozwoju i poszerzania kompetencji tych, którzy mogą coś zmienić
Kluczowym elementem strategii rozwoju jest ciągła transformacja podążająca za szybko zmieniającymi się trendami i oczekiwaniami klientów. Aby była możliwa, menedżerowie muszą zrozumieć i docenić to, że ich życie zawodowe to niekończący się proces rozwoju i uczenia się.

Łatwiejsza wymiana kompetencji i doświadczeń

W ECU staramy się pomagać organizacjom i ich pracownikom w tworzeniu lepszego jutra dla ich klientów i pracowników. Robimy to ułatwiając im wymianę wiedzy i doświadczenia zawodowego. 

Casper Haring

Chief Executive Officer


Naszą misją w ECU jest ciągła poprawa jakości życia klientów. Chcemy to osiągnąć rozwijając różne platformy biznesowe.


Joanna Gajek-Donizak

Conference Director Retail/FMCG


Nasze platformy biznesowe pozwalają nam śledzić potrzeby konsumentów, wspierać rozwój relacji z konsumentem i nieustannie poprawiać jego doświadczenia zakupowe.

Michael Samuel

Customer Service Director


Poprzez nasze platformy biznesowe chcemy skupić się przede wszystkim na współpracy biznesowej, cyfryzacji, innowacjach i zrównoważonym rozwoju..
Wznieś swój potencjał na nowe wyżyny!
Spójrz na  zdjęcia biznesmenów świętujących swoje zwycięstwo na szczycie góry! Wybór miejsca nie jest zaskoczeniem, ponieważ między wspinaczką górską a sukcesem w biznesie istnieje wiele podobieństw. Łączy je osiąganie celów, spełnianie marzeń i odkrywanie, że możesz osiągnąć wszystko, co tylko sobie zaplanujesz.


Wspinaczka górska i sukces w zarządzaniu biznesem to długie i trudne procesy, w których kluczowymi etapami są planowanie i przygotowania. Z ogromną ich częścią musisz poradzić sobie samodzielnie.


Nie możesz jednak ruszyć, jeśli nie posiadasz mapy lub nie masz wytyczonego szlaku, nie możesz równieżzrobić wszystkiego zupełnie sam.WydarzeniaNagrody


Współpraca