CONNECTING PEOPLE FOR GROWTH


European Conferences United powstała w 2002 roku z inicjatywy różnych europejskich interesariuszy jeszcze przed przystąpieniem nowych państw członkowskich do Unii Europejskiej w maju 2004 roku.


Firma została utworzona, aby osiągnąć kilka celów, które przyczyniają się do wzrostu i rozwoju kilku nowych państw członkowskich w których European Conferences United działa:


  • Zwiększanie umiejętności profesjonalistów najwyższego szczebla, którzy z kolei przyczyniają się do tworzenia godnych i wartościowych miejsc pracy
  • Przyciąganie wysokiej jakości inwestycji zagranicznych ułatwiających transfer technologii, wiedzy i know-how
  • Zwiększenie konkurencyjności firm krajowych i umożliwienie im dostępu do innych rynków


 

Wszystkie te cele pozostały aktualne przez długie lata, obecnie dodano nowy cel:


  • Zachęcanie firm do działania w sposób odpowiedzialny społecznie i środowiskowo

 


Nasza misja:

"Naszą misją jest tworzenie lepszego i zdrowszego środowiska dla wszystkich, w tym konsumentów i profesjonalistów, poprzez współpracę z biznesem, samorządami i organizacjami pozarządowymi. Dążymy do osiągnięcia wspólnych celów, takich jak odpowiedzialność społeczna i wzrost gospodarczy, łącząc ludzi oraz wspierając rozwoju firm i karier. Nasze zaangażowanie daje nam motywację do wykorzystywania naszych mocnych stron i zasobów, aby wywierać pozytywny wpływ na życie ludzi”.

Casper Haring CEO European Conferences United


 

 

 Parząc wstecz na naszą wspólną biznesową podróż trwającą już 21 lat jesteśmy dumni że pozostaliśmy wierni naszym celom, ale w dalszym ciągu poszukujemy nowych wyzwań. W obecnych czasach takimi wyzwaniami są niewątpliwie zakłócenia w łańcuchu dostaw, pojawiające się trendy w handlu transgranicznym, zagrożenia cybernetyczne i trudności w dostępie do materiałów.Pracując wspólnie i dzieląc się wiedzą, możemy identyfikować innowacyjne i zrównoważone rozwiązania. Nasze zaangażowanie w promowanie dzielenia się know-how wśród innowacyjnych firm na naszych rynkach stanowi przykład dla reszty świata. Zdajemy sobie sprawę, że cyfryzacja, handel elektroniczny i zrównoważony rozwój będą nadal napędzać innowacje i jesteśmy zdeterminowani, aby wyprzedzać konkurencję. Nasza misja łączenia ludzi i generowanie przez to wzrostu daje nam siłę i wiarę w słuszność naszych działań i nie możemy się doczekać budowania silnych relacji z naszymi partnerami i profesjonalistami uczestniczącymi w naszych najważniejszych wydarzeniach w regionie CEE. Razem wyjdziemy z tego silniejsi i stworzymy lepszą przyszłość dzięki zrównoważonym praktykom i rozwiązaniom opartym na współpracy.Dołącz do nas w tej ekscytującej podróży ku innowacjom i wzrostowi, uczestnicząc w naszych Retail Summit w Polsce i Rumunii, angażując się w naszą inicjatywę kolacji networkingowych Dinners2connect w wielu krajach oraz uczestnicząc w naszej inicjatywie online-owych warsztatów Flamebond, a także w wielu innych inicjatywach, które mamy w zanadrzu. Nie przegap tej okazji, aby dołączyć do nas w tej podróży ku lepszej przyszłości!

Casper Haring CEO European Conferences United
Michael Samuel CCO European Conferences United


Kluczem do sukcesu w biznesie jest być skoncentrowanym na ludziach
Głęboko wierzymy, że klient jest w centrum nowoczesnego biznesu, dlatego aby wesprzeć rozwój wielu branż w Polsce i za granicą, uruchomiliśmy kilka inicjatyw. Co więcej, doszliśmy do wniosku, że najcenniejszym zasobem organizacji są jej pracownicy.


Dążenie do ciągłego doskonalenia ekosystemów biznesowych
Wierzymy, że firmy, w rozwoju swojej działalności, powinny priorytetowo traktować ciągłe podnoszenie jakości życia i satysfakcji zarówno swoich konsumentów, jak i pracowników. Celem powinno być zapewnienie wysokiego poziomu komfortu i dobrego samopoczucia obu tym grupom.

Zachęcanie do rozwoju i uczenia się tych, którzy mogą coś zmienić
Jednym z kluczowych elementów strategii rozwoju jest ciągłe dostosowywanie się do szybko zmieniających się trendów i oczekiwań klientów. Wymaga to od menedżerów przyznania, że ich droga zawodowa to ciągły proces rozwoju i uczenia się.

 Ułatwienie wymiany wiedzy i doświadczeń

Dlatego nasza misja w ECU koncentruje się na „łączeniu ludzi w celu rozwoju”. Ułatwiamy dzielenie się wiedzą i doświadczeniami, aby łączyć ludzi i napędzać rozwój organizacji i ich pracowników, co skutkuje lepszą przyszłością dla klientów i pracowników. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o European Conferences United skontaktuj się z: 

 Program i prelegenci

 

Partnerstwo i sponsoring

 

Udział w konferencji