CONNECTING PEOPLE TO GROW


European Conferences United powstała w 2002 roku z inicjatywy różnych europejskich interesariuszy, jeszcze przed przystąpieniem nowych państw członkowskich do Unii Europejskiej w maju 2004 roku.


Postawiliśmy sobie kilka celów, które przyczyniają się do wzrostu i rozwoju nowych państw członkowskich, takich jak:


  • Wzbogacanie umiejętności specjalistów najwyższego szczebla, tym samym przyczyniając się do tworzenia dobrych i wartościowych miejsc pracy 
  • Przyciąganie wysokiej jakości inwestycji zagranicznych, które ułatwiają transfer technologii, wiedzy i know-how 
  • Zwiększenie konkurencyjności firm krajowych i umożliwienie im dostępu do innych rynków 


Powyższe cele pozostawały aktualne przez lata, ale dodaliśmy nowy cel:


  • Zachęcanie firm do działania w sposób odpowiedzialny społecznie i ekologicznie

 


Nasza misja:


"Razem z naszymi partnerami zmieniamy życie ludzi na lepsze i wygodniejsze, a środowisko na przyjemniejsze i zdrowsze. Wypełniamy naszą misję łącząc ludzi i umożliwiając rozwijanie się firm, karier i całej społeczności."

Casper Haring, CEO

European Conferences United

 

Z wielką przyjemnością spoglądam wstecz na ostatnie 20 lat, w których byliśmy w stanie połączyć ludzi, dzięki czemu mogli się rozwijać. Choć cele firmy pozostały wciąż te same, wiele się zmieniło na przestrzeni lat.


Chciałbym podkreślić jedną zmianę, którą szczególnie doceniam.
Na początku swojej działalności European Conferences United koncentrowało się na dostarczaniu wiedzy. Teraz wyraźnie widzimy owoce tej nauki - duża liczba nowych rozwiązań pochodzi od innowacyjnych firm działających na obsługiwanych przez nas rynkach. W wielu obszarach firmy stały się bardziej zaawansowane, a zmiany te mogą i powinny posłużyć jako doskonały przykład dla każdej firmy na świecie! Dlatego tak ważne jest, aby spotykać się razem i dzielić wiedzą.


Oczywiście 2022 rok dostarcza nam wiele powodów do spotkania: rosnące ceny energii i żywności które mają obecnie duży wpływ na konsumpcję gospodarstw domowych, niepewność gospodarcza która grozi zahamowaniem inwestycji, łańcuchy dostaw zakłócane z powodu pandemii i wojny. Nikt nie wątpi też, że należy przyspieszyć wdrażanie strategii ESG i zrównoważonego rozwoju. Wszystkie te kwestie wymagają inteligentnych rozwiązań, a ucząc się od siebie nawzajem, możemy szybciej wprowadzać innowacje!


Dlatego z wielką radością i pasją kontynuujemy robienie tego, w czym jesteśmy dobrzy - łączymy ludzi, aby wspólnie się rozwijać!


Casper Haring CEO European Conferences United
Koncentracja na ludziach to klucz do sukcesu w biznesie
Dzięki różnorodnym inicjatywom wspierającym rozwój wielu branż w Polsce i za granicą przekonaliśmy się, że epicentrum nowoczesnego biznesu jest konsument, a największym kapitałem organizacji jej pracownicy.

Dążymy do ciągłego doskonalenia ekosystemów biznesowych
Wierzymy, że firmy powinny koncentrować swój rozwój biznesowy na ciągłej poprawie jakości życia oraz zadowolenia zarówno konsumentów, jak i pracowników. Nadrzędnym celem powinno być zapewnienie im wysokiego poziomu komfortu oraz dobrego samopoczucia.

Zachęcanie do rozwoju i poszerzania kompetencji tych, którzy mogą coś zmienić
Kluczowym elementem strategii rozwoju jest ciągła transformacja podążająca za szybko zmieniającymi się trendami i oczekiwaniami klientów. Aby była możliwa, menedżerowie muszą zrozumieć i docenić to, że ich życie zawodowe to niekończący się proces rozwoju i uczenia się.

Łatwiejsza wymiana kompetencji i doświadczeń

W ECU staramy się pomagać organizacjom i ich pracownikom w tworzeniu lepszego jutra dla ich klientów i pracowników. Robimy to ułatwiając im wymianę wiedzy i doświadczenia zawodowego.  Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o European Conferences United skontaktuj się z: 

 Program i prelegenci

 

Partnerstwo i sponsoring

 

Udział w konferencji