Turning global events into local experiences!

14-15 kwietnia 2021, Warszawa

Dowiedz się więcej

17 września - 22 października 2020 r., Konferencja online

Dowiedz się więcej

Data zostanie podana wkrótce, Warszawa

Dowiedz się więcej

Data zostanie podana wkrótce, Warszawa

Dowiedz się więcej

2021 r., Warszawa

Dowiedz się więcej

2021 r., Warszawa

Dowiedz się więcej

22 października 2019 r., Warszawa

Dowiedz się więcej

Jesteś zainteresowany nawiązaniem współpracy?
Potrzebujesz więcej informacji o naszych kongresach?

SKONTAKTUJ SIĘ
European Conferences United Sp. z o.o.
ul. Ludwinowska 7/16, 30-331 Kraków
info@conferences-united.eu

European Conferences United Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Ludwinowska 7/16, 30-331 Kraków; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Kraków, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 15 listopada 2002 roku pod numerem KRS 0000132734; NIP 6762228354; kapitał zakładowy 50.000,00 PLN.

© Copyright by European Conferences United Sp. z o.o. 2020