Turning global events into local experiences!

14-15 kwietnia 2021, Warszawa

Dowiedz się więcej

14-15 września 2021, Warszawa

Dowiedz się więcej

13-14 października 2021, Warszawa

Dowiedz się więcej

2021 r., Warszawa

Dowiedz się więcej

2021 r., Warszawa

Dowiedz się więcej

17 września - 22 października 2020 r., Konferencja online

Dowiedz się więcej

22 października 2019 r., Warszawa

Dowiedz się więcej

Jesteś zainteresowany nawiązaniem współpracy?
Potrzebujesz więcej informacji o naszych kongresach?

SKONTAKTUJ SIĘ
European Conferences United Sp. z o.o.
ul. Ludwinowska 7/16, 30-331 Kraków
info@conferences-united.eu

European Conferences United Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Ludwinowska 7/16, 30-331 Kraków; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Kraków, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 15 listopada 2002 roku pod numerem KRS 0000132734; NIP 6762228354; kapitał zakładowy 50.000,00 PLN.

© Copyright by European Conferences United Sp. z o.o. 2021