Turning profitable businesses into customer welfare

Wzmacniamy dobrobyt konsumentów przez wspieranie rozwoju biznesu

Największą wartością i najważniejszym zasobem każdej firmy jest dziś konsument. Oznacza to, że organizacje muszą w centrum uwagi postawić rozwój biznesu przez ustawiczną poprawę jakości życia i zadowolenia konsumenta. Dążąc do zapewnienia konsumentowi komfortu i dobrostanu, kluczowym elementem działalności każdej firmy staje się więc ciągła transformacja oraz podążanie za zmieniającymi się oczekiwaniami i trendami konsumenckimi.

Z myślą o konsumencie

Angażując się w inicjatywy wspierające firmy z różnych branż i różnych krajów, widzimy, że wszędzie to konsument jest obecnie epicentrum biznesu.

Dlatego stawiamy sobie za cel wspieranie organizacji w budowaniu lepszego dziś i lepszego jutra dla konsumenta.

Dla Twojego biznesu

Swój cel osiągamy dzięki rozpowszechnianiu aktualnej wiedzy, innowacyjnych rozwiązań, najnowszych trendów i know-how.

W ten sposób zarówno wspierane przez nas firmy, jak i my sami zmieniamy życie konsumenta na lepsze, wygodniejsze, przyjemniejsze i zdrowsze.

European Conferences United Sp. z o.o.
ul. Ludwinowska 7/16, 30-331 Kraków
info@conferences-united.eu

European Conferences United Sp. z o.o. jest częścią Blue Business Circle, wspólnie z Blue Business Media Sp. z o.o.

European Conferences United Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Ludwinowska 7/16, 30-331 Kraków; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Kraków, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 15 listopada 2002 roku pod numerem KRS 0000132734; NIP 6762228354; kapitał zakładowy 50.000,00 PLN.

© Copyright by European Conferences United Sp. z o.o. 2020